Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

CLART CMA

Το CLART CMA είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας. Το kit περιέχει τα αντιδραστήρια για τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση/ταυτοποίηση των πιο συχνών μεταλλάξεων στα ογκογονίδια στο σηματοδοτικό μονοπάτι του EGFR.

Οι μεταλλάξεις που ανιχνεύει/ταυτοποιεί το kit είναι οι εξής:

— KRAS: G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D, Q61H, Q61L
— BRAF: V600E, V600K
— PI3K: E542K, E545D, E545K, H1047R

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού, που είναι το αποτέλεσμα από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Το κιτ ανιχνεύει 9 μεταλλάξεις του γονιδίου Kras στα κωδικώνια 12, 13 και 61, 2 μεταλλάξεις του γονιδίου Braf στο κωδικώνιο 600 και 4 μεταλλάξεις του γονιδίου PI3K στα κωδικώνια 9 και 20, σε δείγματα παραφίνης (FFPE, formalin fixed parrafin embeded). Σε κάθε φιαλίδιο πολλαπλασιασμού περιλαμβάνεται εσωτερικός έλεγχος απομόνωσης για επιβεβαίωση της απομόνωσης του DNA του δείγματος, καθώς και εσωτερικός έλεγχος για επιβεβαίωση του πολλαπλασιασμού του DNA του δείγματος. Η μέθοδος διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD.


CLART iKras – Nras

Το CLART CMA είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας. Το kit περιέχει τα αντιδραστήρια για τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση/ταυτοποίηση των πιο συχνών μεταλλάξεων στο ογκογονίδιο Nras που ανήκει στο σηματοδοτικό μονοπάτι του EGFR.

Οι μεταλλάξεις που ανιχνεύει/ταυτοποιεί το kit είναι οι εξής:

— Nras: G12D, Q61H (183 A>T), Q61R, Q61K,Q61L, K117N (351 G<C), A146T
— Kras (infrequent): Q61H (183 A>C), K117N (351 A>C), K117N (351 A>T), A146V, A146T

Δείγμα: βιοψίες κολοορθικού δείγματος

Το kit ανιχνεύει 10 μεταλλάξεις που σχετίζονται με την απάντηση στη θεραπεία των ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο.

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού, που είναι το αποτέλεσμα από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Σε κάθε φιαλίδιο πολλαπλασιασμού περιλαμβάνεται εσωτερικός έλεγχος απομόνωσης για επιβεβαίωση της απομόνωσης του DNA του δείγματος, καθώς και εσωτερικός έλεγχος για επιβεβαίωση του πολλαπλασιασμού του DNA του δείγματος. Η μέθοδος διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD. 


CLART KrasBrafPI3K

Το CLART Kras – Braf – PI3K1 είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας. Το kit περιέχει τα αντιδραστήρια για τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση/ταυτοποίηση των πιο συχνών μεταλλάξεων στα ογκογονίδια στο σηματοδοτικό μονοπάτι του EGFR.

Οι μεταλλάξεις που ανιχνεύει/ταυτοποιεί το kit είναι οι εξής:

— KRAS: G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D, Q61H, Q61L
— BRAF: V600E, V600K
— PI3K:  E542K, E545D, E545K, H1047R

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού, που είναι το αποτέλεσμα από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Το κιτ ανιχνεύει 9 μεταλλάξεις του γονιδίου Kras στα κωδικώνια 12, 13 και 61, 2 μεταλλάξεις του γονιδίου Braf στο κωδικώνιο 600 και 4 μεταλλάξεις του γονιδίου PI3K στα κωδικώνια 9 και 20, σε δείγματα παραφίνης (FFPE, formalin fixed parrafin embeded). Σε κάθε φιαλίδιο πολλαπλασιασμού περιλαμβάνεται εσωτερικός έλεγχος απομόνωσης για επιβεβαίωση της απομόνωσης του DNA του δείγματος, καθώς και εσωτερικός έλεγχος για επιβεβαίωση του πολλαπλασιασμού του DNA του δείγματος. Η μέθοδος διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD. 

Βιβλιογραφία:
1. CLART® CMA KRAS·BRAF·PI3K, DETECTION AND GENETIC IDENTIFICATION OF POINT MUTATIONS IN 3 OF THE GENES BELONGING TO THE EGFR PATHWAY ASSOCIATED TO COLORECTAL CANCER -KRAS, BRAF AND PI3K FOR IN VITRO DIAGNOSIS


CLART EGFR

Το CLART CMA είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας. Το kit περιέχει τα αντιδραστήρια για τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση/ταυτοποίηση 40 point μεταλλάξεων, που σχετίζονται με την ανταπόκριση στην θεραπεία ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 

Οι μεταλλάξεις που ανιχνεύει / ταυτοποιεί το kit είναι: 

— Exon18: G719A, G719C, G719s
— Exon19: Complex Deletions and Mutations *
— Exon20:  S768T, T790M, 2319_2320insCAC, D770_N771insG, V769_D770insASV, V770_N771insSVD
— Exon21:  L858R, L861Q

fet9

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού, που είναι το αποτέλεσμα από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Σε κάθε φιαλίδιο πολλαπλασιασμού περιλαμβάνεται εσωτερικός έλεγχος απομόνωσης για επιβεβαίωση της απομόνωσης του DNA του δείγματος, καθώς και εσωτερικός έλεγχος για επιβεβαίωση του πολλαπλασιασμού του DNA του δείγματος. Η μέθοδος διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD. 

Βιβλιογραφία:
1. CLART® CMA EGFR, DETECTION AND GENETIC IDENTIFICATION OF POINT MUTATIONS, INSERTIONS AND DELETIONS IN THE GENE EGFR PATHWAY ASSOCIATED TO NON SMALL CELL LUNG CANCER FOR IN VITRO DIAGNOSIS


Ο καρκίνος του παχέος εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και μια από τις κύριες αιτίες θνητότητας από κακοήθεις νεοπλασίες στο δυτικό κόσμο. Είναι το δεύτερο σε συχνότητα νεόπλασμα που εμφανίζεται στις αναπτυγμένες χώρες.

Είναι γνωστό ότι μεταλλάξεις του ογκογονιδίου Kras αποτελούν αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα για την ανταπόκριση σε αντι-EGFR θεραπείες σε μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου. Η γνώση του Braf είναι επίσης επιθυμητή για τον ίδιο λόγο.

Το τεστ CLART CMA ανιχνεύει και ταυτοποιεί ταυτόχρονα τις μεταλλάξεις των ογκογονιδίων Kras, Braf, PI3K.
Με την δοκιμασία αυτή μας δίνεται η απαραίτητη γνώση για την ορθή ταυτοποίηση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου που ανταποκρίνονται σε θεραπεία με anti-EGFR μονοκλωνικά αντισώματα.
Επιπλέον βοηθά στην επιλογή εξατομικευμένης στοχευμένης θεραπείας.

Bιβλιογραφία
1.Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015, Υπουργείο Υγείας http://www.anticancer.gov.gr/pages/5

2.National Institute for Health and Care Excellence Diagnostics consultation document KRAS mutation testing of tumours in adults with metastatic colorectal cancer, https://www.nice.org.uk/guidance/gid-dt14/documents/kras-mutation-testing-of-tumours-in-adults-with-metastatic-colorectal-cancer-diagnostics-consultation-document-pdf2


Οι πληροφορίες που αναφέρονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία AENORASIS Α.Ε