Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της Ενόρασις παρακολουθεί και ελέγχει τη συνολική λειτουργία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο, προκειμένου κάθε διαδικασία που εφαρμόζει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, εθνικών και διεθνών νόμων, κανονισμών και οδηγιών που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τον τομέα της Υγείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs) της Ενόρασις αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εταιρείας και των Κανονιστικών Αρχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, και είναι εξαιρετικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας καθώς διασφαλίζει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων οδηγιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ