Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

LOGISTICS

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής μας, είναι ένας νευραλγικός τομέας που επισφραγίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Έχουμε επενδύσει στην πλήρη μηχανογράφηση των εγκαταστάσεων, στοχεύοντας στη διασφάλιση της άμεσης και αξιόπιστης κάλυψης των αναγκών της αγοράς.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής που ακολουθούνται, εντάσσονται στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει η Aenorasis και έχει πιστοποιηθεί κατά:

TUV hellas iso9001ISO 9001:2015 για την

  • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων
  • Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας
  • Εμπορία και Διακίνηση Φαρμάκων

TUV hellas iso13485ISO 13485:2016 για την

  • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων
  • Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας

Η Aenorasis διαθέτει επίσης:

  • TUV LOGO YA1348 01Βεβαίωση της TÜV NORD για τη συμμόρφωση του Συστήματος της εταιρείας με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (και τις τροποποιήσεις αυτής) για την Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων. Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας.
  • Άδεια ΕΟΦ για τη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.
  • Άδεια ΕΟΦ για τη δυνατότητα επικόλλησης ταινίας γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα (συγκεκριμένης φαρμακευτικής μορφής).

Υπηρεσίες Third Party Logistics

Έχοντας αποκτήσει σημαντική  εμπειρία, προσφέρουμε υπηρεσίες 3PL διατηρώντας πάντα υψηλότατα κριτήρια ποιότητας, αυξημένη αποδοτικότητα και μείωση του κόστους για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων  σας.


Εάν σχεδιάζετε την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων σας στον ιδιαίτερο αυτό τομέα της επιχείρησής σας, ενημερωθείτε για τις αξιόπιστες υπηρεσίες 3PL που μπορεί να σας προσφέρει η Aenorasis.
Eπικοινωνήστε στην διεύθυνση : logistics@aenorasis.com