Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

LOGISTICS

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής μας, είναι ένας νευραλγικός τομέας που επισφραγίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Έχουμε επενδύσει στην πλήρη μηχανογράφηση των εγκαταστάσεων, στοχεύοντας στη διασφάλιση της άμεσης και αξιόπιστης κάλυψης των αναγκών της αγοράς.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής που ακολουθούνται, εντάσσονται στο σύστημα διαχείρισης που τηρεί η Aenorasis και έχουν πιστοποιηθεί κατά:

ISO 9001:2015 για την

  • Εμπορία, διακίνηση, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
  • Εμπορία, διακίνηση και επιστημονική υποστήριξη φαρμάκων.

 

ISO 13485:2016 για την

  • Eμπορία, διακίνηση, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

 

Βεβαίωση ΕΚΑΠΤΥ για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (και τις τροποποιήσεις αυτής) για την

  • Oρθή πρακτική διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  • Άδεια ΕΟΦ για τη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.
  • Άδεια ΕΟΦ για τη δυνατότητα επικόλλησης ταινίας γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα (συγκεκριμένης φαρμακευτικής μορφής).

Υπηρεσίες Third Party Logistics

Έχοντας αποκτήσει σημαντική  εμπειρία, προσφέρουμε υπηρεσίες 3PL διατηρώντας πάντα υψηλότατα κριτήρια ποιότητας, αυξημένη αποδοτικότητα και μείωση του κόστους για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων  σας.


Εάν σχεδιάζετε την αναβάθμιση των υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων σας στον ιδιαίτερο αυτό τομέα της επιχείρησής σας, ενημερωθείτε για τις αξιόπιστες υπηρεσίες 3PL που μπορεί να σας προσφέρει η Aenorasis.
Eπικοινωνήστε στην διεύθυνση : logistics@aenorasis.com