Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Τηρούμε με ακρίβεια όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες διατάξεις και κανονισμούς και εφαρμόζουμε  επιπλέον συμπληρωματικές διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων ποιότητας, ώστε να  είμαστε  σε θέση, πριν ακόμα διαθέσουμε  οποιοδήποτε προϊόν στην αγορά, να γνωρίζουμε  εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα οτιδήποτε αφορά την ασφαλή διαχείρισή του.

Ο έλεγχος του προφίλ ασφάλειας κάθε φαρμάκου κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας του στην αγορά αποτιμάται συνεχώς με την αξιολόγηση του ισοζυγίου κινδύνου/οφέλους του προϊόντος.


Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχοντας στο επίκεντρο την προστασία της υγείας και την συμμόρφωση με την νομοθεσία εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο  σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης  που:

  • Διαθέτει σε μόνιμη βάση Υπεύθυνο φαρμακοεπαγρύπνησης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕΑ QPPV) και εξωτερικό συνεργάτη με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο της Φαρμακοεπαγρύπνησης.
  • Υλοποιεί συστηματικά ενημερωτικά προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σε θέματα που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση.
  • Μεριμνά για την αποτελεσματική και λειτουργική διασύνδεση με τις φαρμακευτικές αρχές, τους Επαγγελματίες Υγείας και τους ασθενείς για αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.
  • Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα δίκτυα ελέγχου και παραγωγής των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε αλλά και των επίσημων φορέων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε άμεση και έγκυρη ενημέρωση για κάθε φαρμακευτικό προϊόν που προσφέρουμε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που πιθανόν αφορά σε φαρμακευτικά προϊόντα της εταιρείας μας, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Mail-icon210 6136332 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

Mail-icon210 8045712 (μη εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

Mail-iconvigilance@aenorasis.com

 

Mail-iconΣυμπλήρωση Ηλεκτρονικής φόρμας Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας


    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ANAΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που παρουσιάζεται στους ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτικό προϊόν της εταιρείας μας.

    Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης της θεραπείας και εμφάνισης της ανεπιθύμητης ενέργειας.