Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης. 
Η είσοδος και η περιήγηση στις ιστοσελίδες της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. (στο εξής “Ιστοσελίδες”) και η χρήση αυτών θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην περιηγηθείτε στις Ιστοσελίδες.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, γι’ αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε σχετικά με αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Οι Ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς της συνεργάτες, τους πελάτες και τα προϊόντα που διακινεί στην ελληνική αγορά. Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν υποχρεούται να διατηρεί τις Ιστοσελίδες και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους ή να τις τροποποιεί οποτεδήποτε. Η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεως ή αναβαθμίσεώς τους.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρόλο που διεξάγει συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα των Ιστοσελίδων, η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στις Ιστοσελίδες δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή του από παρόμοιου τύπου αρχεία. Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Ιστοσελίδες ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 • ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή, ιατρική ή άλλη, ακόμα και αν προέρχεται από ιατρικά βιβλία ή περιοδικά ή παρόμοιες πηγές ή αν υπογράφεται από ειδικούς επιστήμονες, ούτε ως προτροπή για την προμήθεια ή χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου ή ομάδας φαρμάκων.Οι περιεχόμενες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του θεράποντος ιατρού ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αυτοθεραπεία ή διάγνωση προβλημάτων υγείας ή φυσικής κατάστασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίδεται συμβουλή, ιατρική ή άλλη, με βάση το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με ζητήματα υγείας πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας.
 • ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες. Όμως, λόγω των συνεχών ιατρικών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στις Ιστοσελίδες ενδέχεται να μην είναι πάντοτε ενημερωμένες. Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ούτε προβαίνει σε οποιονδήποτε ισχυρισμό σχετικό με το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, όπως, ενδεικτικώς, ότι αυτό είναι επίκαιρο, ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του δεν θα περιέχουν σφάλματα. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 • ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (links ή hyperlinks).Είναι επίσης δυνατόν η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες να μπορεί να επιτευχθεί μέσω αντίστοιχων συνδέσμων από ιστοσελίδες τρίτων.
  Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την
  ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
  Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθησης» των ιστοσελίδων, ανήκει στην ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ή στους προμηθευτές της.Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλο ή εν μέρει, των Ιστοσελίδων απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες, η επωνυμία της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στις Ιστοσελίδες.
Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προσδιορισμό των αντίστοιχων προϊόντων και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ: Τυχόν πληροφορίες, πλην των προσωπικών δεδομένων, παρεχόμενες από τους χρήστες (όπως, ενδεικτικώς, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, δεδομένα, τεχνογνωσία κλπ.) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δικαιούται να τις αποκαλύψει, αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει και διανείμει, εν όλο ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Ο χρήστης που επικοινωνεί με την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. μέσω των Ιστοσελίδων είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στην επικοινωνία του αυτή. Δια της επικοινωνίας με την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
  ο χρήστης παραιτείται ρητώς και ανεκκλήτως από κάθε δικαίωμα επί των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών, όπως ενδεικτικώς από το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, Ιστοσελίδες ή/και τμήματα των Ιστοσελίδων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες της υγείας (κτηνίατροι, φαρμακοποιοί κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η καλή, ασφαλής και ακίνδυνη χρήση αυτών, ζητούνται στοιχεία του χρήστη με σκοπό την απονομή κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που δίνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη.Η παροχή ανακριβών στοιχείων θα διώκεται με κάθε νόμιμο μέσο. Οι χρήστες με δικαίωμα πρόσβασης στις παραπάνω υπηρεσίες ευθύνονται πλήρως για την χρήση που κάνουν με τον κωδικό πρόσβασης. Υποχρεούνται να τηρούν τον κωδικό πρόσβασης μυστικό, να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα πρόσβασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και να ενημερώνουν άμεσα την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. για οποιαδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή υπόνοια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών.
  Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημία λόγω αυθαίρετης χρήσης κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους ή από πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες της υγείας και επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία από παρόμοια χρήση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να διακόψει την δυνατότητα πρόσβασης απονεμηθέντος κωδικού εφόσον διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή χρήση από πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες της υγείας.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών των Ιστοσελίδων που αναφέρονται ρητώς κατωτέρω, όπως και στη Γενική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων, και μόνον με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο.
 • Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των αρμόδιων αρχών σε συμμόρφωση με το νόμιμες και διοικητικές υποχρεώσεις της, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς την έγγραφη άδειά τους και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.
 • Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στις Ιστοσελίδες και ο αριθμός των επισκεπτών καθεμιάς, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
 • Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τόσο τα first-party cookies, όσο τα third-party cookies. Σε ορισμένες Ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων και για λόγους marketing.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων.

Επιλέγοντας την κάθε κατηγορία, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το είδος των cookies που χρησιμοποιούμε και να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Τα first-party cookies είναι cookies που χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψή σας στις Ιστοσελίδες. Αυτά περιλαμβάνουν:

(α) Τα session cookies περιόδου σύνδεσης: προσωρινά cookies που σας επιτρέπουν να περιηγείστε γρήγορα και εύκολα στις Ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης περιήγησης.

(β) Τα persistent cookies ή ‘tracking cookies’: αυτά υπερβαίνουν μια μεμονωμένη περίοδο λειτουργίας και παραμένουν στον φυλλομετρητή σας για μια συγκεκριμένη περίοδο και μετά την περίοδο σύνδεσης (εκτός αν διαγράψετε το cookie).

Τα third-party cookies είναι tracking cookies που δεν χρησιμοποιούνται από τις Ιστοσελίδες κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν δεδομένα που αποκαλύπτουν την προσωπική σας ταυτότητα και επομένως δεν μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε. Οι Ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας (περιεχόμενο τρίτων, σύνδεσμοι και plug-in). Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Πώς να δώσετε τη συγκατάθεσή σας;

Όταν επισκέπτεστε τις Ιστοσελίδες μας για πρώτη φορά, στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί ένα cookie banner. Κλείνοντας το ή συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στις Ιστοσελίδες μας, συναινείτε σιωπηρά στη χρήση των cookie όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική cookies, εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίπτει τα cookies ή σε περίπτωση που κάνετε κλικ στο «Απενεργοποίηση όλων των cookies» [ή αντίστοιχο λεκτικό] στο cookies banner.

Πώς να απορρίψετε τα cookies μας;

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των cookies» [ή αντίστοιχο λεκτικό] στο cookies banner ή διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Internet.»

 • ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Οι Ιστοσελίδες προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες.Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεν συλλέγει εν γνώσει της στοιχεία από χρήστες που ανήκουν σε ή αφορούν ανήλικους.
 • ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοσελίδων για την μετάδοση υλικού δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο.Κάθε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται με όλα τα νόμιμα μέσα.
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι υπόλογος σε αποζημίωση της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., των στελεχών και των υπαλλήλων της για κάθε ζημία και δαπάνη τους από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Ιστοσελίδων ή από την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και ότι υποχρεούται να παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που οφείλονται στις αιτίες αυτές.
 • ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.
 • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τηςΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους.Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.
 • ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Οι Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και προορίζονται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο.Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, όπως και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση των Ιστοσελίδων εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.