Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter
KENTΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου
151 27, Μελίσσια
Tηλ.: 210 6136332
Fax: 210 8105298
info@aenorasis.com
Ευκαιρίες Καριέρας:career@aenorasis.com

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δελφών 17, 555 35
Πυλαία Θεσσαλονίκης
Tηλ.: 2310 326136
Fax: 2310 306790
info@aenorasis.com

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τέρμα Οδού Αγίας Ειρήνης,
Θέση Φούσα, 19400, Κορωπί
Tηλ.: 210 6022327
Fax: 210 6022351
logistics@aenorasis.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεση αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ. Με την αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε τους εξής όρους:

OΡΟΙ

  1. Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ' ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Το βιογραφικό σημείωμά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και του νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την εταιρεία «ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Φαρμακευτικά-Ιατρικά Υλικά & Μηχανήματα», που εδρεύει επί της οδού Τραπεζούντος 17 & Α.Παπανδρέου, Μελίσσια (στο εξής AENORASIS), με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι της AENORASIS. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές / εξυπηρετητές (servers) που βρίσκονται εντός των γραφείων της εταιρείας.
  3. Σε περίπτωση που αποστείλατε το βιογραφικό σας κατόπιν ανάρτησης σχετικής αγγελίας από την AENORASIS, το βιογραφικό σας και τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την κάλυψη της θέσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση το βιογραφικό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν  το αργότερο μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή του βιογραφικού σας . Στην περίπτωση που η AENORASIS αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.
  4. Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην AENORASIS για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα) όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.
  5. Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς όμως αυτή η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.
  6. Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  7. Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή βιογραφικών σε οποιονδήποτε άλλο σύνδεσμο εκτός του παρόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση καταστροφή τους.

Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα ανωτέρω μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aenorasis.gr.

AΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Με την περιήγησή σας στο aenorasis.com αποδέχεστε την χρήση cookies. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close