Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

aenorasis best workplaces

Οι άνθρωποι μας αποτελούν πολύτιμo περιουσιακό στοιχείο και βασικό παράγοντα επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων μας.

Με απόλυτη συναίσθηση της σημασίας της συμβολής των επιχειρήσεων  στην κοινωνία, η Aenorasis διατήρησε και ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της κατά  την πάροδο των χρόνων με το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό της να ανέρχεται ≈ στα 100 άτομα, παρουσιάζοντας υψηλό δείκτη διατηρησιμότητας ενώ το 70% του ανθρώπινου δυναμικού της Aenorasis συνεργάζεται με την εταιρεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Η πλειονότητα των ανθρώπων μας  κατέχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Υγείας που συνδυάζεται με ακαδημαϊκούς τίτλους και  επίκτητα προσόντα.

Εργαζόμαστε με πάθος , προκειμένου να διαμορφώσουμε και να διατηρήσουμε  ένα εργασιακό κλίμα, συμμετοχικού τύπου, με ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, δίκαιη μεταχείριση και σεβασμό προς  κάθε συνεργάτη.


Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη των συνεργατών μας, με έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και προσόντων, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, κάθε εργασία που αναλαμβάνουν.

Στοχεύουμε
  • Στην προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των συνεργατών μας.
  • Στη διαρκή προσέλκυση ικανών και εξελίξιμων στελεχών.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανθρώπινου Δυναμικού


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η σταδιοδρομία στην Aenorasis προϋποθέτει διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη, που θα επιτευχθεί, μέσω της καθημερινής εργασίας, της εκπαίδευσης και της συνεργασίας με καταξιωμένους επαγγελματίες.

Εάν πιστεύετε πως η Aenorasis αντιπροσωπεύει τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και επιθυμείτε να ενταχθείτε στο
ανθρώπινο δυναμικό της, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στην διεύθυνση: career@aenorasis.com