Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

CLART PNEUMOVIR

Οι πνευμονοϊοί μπορούν να προσβάλλουν κάθε ηλικία αλλά κυρίως τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους. Το CLART PneumoVir είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας που ανιχνεύει την παρουσία ιών που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CLART CMA

Το kit CLART CMA είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας. Το kit περιέχει τα αντιδραστήρια για τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση/ταυτοποίηση των πιο συχνών μεταλλάξεων στα ογκογονίδια στο σηματοδοτικό μονοπάτι του EGFR.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

THINPREP NON GYN

Η διαγνωστική ακρίβεια της κυτταρολογικής εξέτασης παίζει αδιαμφισβήτητο ρόλο και συμβάλλει ουσιαστικά στην απόφαση για την ορθή θεραπευτική επιλογή και, κατά συνέπεια, στην καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή. Το ThinPrep αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή για τον κυτταρολόγο, που λύνει πολλούς από τους περιορισμούς της συμβατικής κυτταρολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Oι συσκευές ThinPrep 2000 και ThinPrep 5000, είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με την τεχνολογία ThinPrep, χρησιμοποιούν εξελιγμένο αυτοματισμό για την προετοιμασία κυτταρολογικών δειγμάτων με μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ