Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

Τεχνική Στήριξη

Διαθέτουμε οργανωμένο δίκτυο τεχνικής στήριξης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αποτελούμενο από εξειδικευμένους τεχνικούς, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης. Οι υπηρεσίες τεχνικής στήριξης  εντάσσονται στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία και είναι πιστοποιημένες για τη συμμόρφωσή τους ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων: ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016.


― Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό του τμήματος τεχνικής στήριξης είναι άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για τις εργασίες που εκτελεί, τόσο από τους ίδιους τους οίκους κατασκευής των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όσο και από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φορείς.


― Υποδομές

Ο τεχνικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τις εργασίες τεχνικής στήριξης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προέρχεται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής, είναι στο σύνολό του πιστοποιημένος και φέρει τη σήμανση CE. Είναι σύγχρονος, εξειδικευμένος, και ικανός να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιασθεί.

Ειδικά τα όργανα μέτρησης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται, ελέγχονται για την ακρίβειά τους και πιστοποιούνται στο σύνολό τους από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005 εξωτερικό εργαστήριο διακρίβωσης οργάνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ή/και τις απαιτήσεις κατά τη χρήση τους.


Επικοινωνήστε με τμήμα Τεχνικής Στήριξης:

Mail-icontsupport@aenorasis.com