Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Τα πρωτότυπα φάρμακα αναπτύσσονται μετά από πολυετή εργαστηριακή και κλινική έρευνα, υπόκεινται σε αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Teysuno Tegafur, Gimeracil, Oteracil Aντινεοπλασματικό φάρμακο PHARMA

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Με τη διάθεση ασφαλών γενοσήμων, αποκτούν πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία, ασθενείς, οι οποίοι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν το πρωτότυπο φάρμακο ενώ εξοικονομούνται σημαντικά κεφάλαια για το εθνικό σύστημα υγείας και απελευθερώνονται πόροι για πιο δαπανηρές θεραπείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Londer Anastrozole Ενδοκρινική θεραπεία Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Gemcipen Gemcitabine Hydrochloride Aντινεοπλασματικό φάρμακο Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Letropen Letrozole Ενδοκρινική θεραπεία Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Ridoca Temozolomide Aντινεοπλασματικό φάρμακο Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Imatinib / Aenorasis Imatinib Ογκολογικό, Αιματολογικό Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (Συσκευασία 100mg)
Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (Συσκευασία 400mg)
Voriconazole / Aenorasis Voriconazole Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ

Η εισαγωγή των βιο-ομοειδών στην φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως, βελτιώνει την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες, προσφέρει στην ιατρική κοινότητα τη δυνατότητα να παρέχει οικονομικά αποδοτικές επιλογές, ενώ μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος της θεραπείας και της συνολικής φαρμακευτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Retacrit Epoetin Zeta Φάρμακο κατά της αναιμίας PHARMA
Nivestim Filgrastim Aνοσοδιεγερτικός παράγοντας PHARMA

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ

Η Πυρηνική ιατρική μελετά τη δομή και τον μεταβολισμό των ανθρώπινων ιστών, με τη χρήση Ραδιοφαρμάκων & Ραδιοϊσοτόπων και είναι ένας σημαντικός και εξελισσόμενος κλάδος, που αναπτύσσει προϊόντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ανθρώπινη Υγεία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

— Διαγνωστικά Ραδιοφάρμακα και Ραδιοϊσότοπα

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα και ραδιοϊσότοπα. Χορηγούνται ενδοφλέβια και προσλαμβάνονται επιλεκτικά από όργανα ή ιστούς, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των οργάνων και τη διάγνωση ενδεχομένων βλαβών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΗ
Επινεφρίδια / Νεφροί

NORCHOL-131
PENTACIS
RENOCIS

Καρδιαγγειακό Σύστημα

STAMICIS
THALLIUM (201TL) CHLORIDE/ΕΝΟΡΑΣΙΣ

Οστά

TECEOS

Πνεύμονες

PENTACIS
PULMOCIS

Φλεγμονές/Λοιμώξεις

GA-67-MM-1
SCINTIMUN

Άλλα

TEKCIS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ραδιοϊσότοπα & Ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα

GA-67-MM-1
NORCHOL-131
THALLIUM (201TL) CHLORIDE/ΕΝΟΡΑΣΙΣ
TEKCIS

Ψυχρά kits

PENTACIS
PULMOCIS
RENOCIS
SCINTIMUN
STAMICIS
TECEOS
PHYTACIS

— Ραδιοϊσοτοπικά διαγνωστικά αντιδραστήρια

Ραδιοϊσότοπα in vitro που χρησιμοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπέδων διάφορων ουσιών(καρκινικοί δείκτες, πρωτεΐνες) σε βιολογικά υγρά (αίμα, ορός, πλάσμα, σίελο, ούρα).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΗ
Αυτο-άνοσα νοσήματα

TR-AB-CT (Anti-TSH Receptor Autoantibodies)
21-OH-AB (21-Hydroxylase Autoantibodies)
GAD-AB (Anti-GAD Autoantibodies)
IA2-AB (Anti-IA2 Autoantibodies)
AAI (Insulin Autoantibodies)
TPO-AB-CT (TPO Autoantibodies)
MSK/TR (Musk)
TG-AB I STEP (Thyroglobulin Autoantibodies)
VGKC/25 (VGKC Autoantibodies)

Γονιμότητα / Αναπαραγωγή / Υποθάλαμος-Υπόφυση

ELSA-ACTH (Adreno-corticotropic hormone)
R-GM-100 (Androstenedione)
21-OH-AB (21-Hydroxylase Autoantibodies)
CORT-CT2 (Cortisol)
ESTR-CTRIA (Estradiol)
ESTR-US-CT (Estradiol Ultrasensitive)
OCPM03-HCG (human Chorionic Gonadotropine)
ELSA-FβHCG (Free β hCG – β chains)
OHP-CT (17 OH-Progesterone)
17-OHP-NN (17 OH-Progesterone Neonatal)
TESTO-CT2 (Testosterone)

Διαβήτης

IA2-AB (Anti-IA2 Autoantibodies)
AAI (Insulin Autoantibodies)
GAD-AB (Anti-GAD Autoantibodies)
IRMA-C-PEP (C-Peptide)
BI-INS-IRMA (Insulin IRMA)
INSULIN-CT (Insulin)

Ενδοκρινολογία/Υπέρταση

ALDO-RIACT (Aldosterone)
REN-CT2 (Angiotensin I)
RENINE (Renin)

Θυρεοειδής

TG-AB I STEP (Thyroglobulin Autoantibodies)
TR-AB-CT (Anti-TSH Receptor Autoantibodies
TPO-AB-CT (TPO Autoantibodies)
IRMA-HCT (Calcitonin)
OCPE07-T3 (Tri-iodo-thyronine 100 tubes)
OCPE57-T3 (Tri-iodo-thyronine 500 tubes)
OCFH07-FT3 (Free tri-iodo-thyronine 100 tubes)
OCFH57-FT3 (Free tri-iodo-thyronine 500 tubes)
OCPG07-T4 (Thyroxine 100 tubes)
OCPG57-T4 (Thyroxine 500 tubes)
OCFD03-FT4 (Free thyroxine 100 tubes)
OCFD57-FT4 (Free thyroxine 500 tubes)
OCRU03-TBG (TBG)
THYRO (Thyroglobulin)
OCPL07-TSH (Thyroid stimulating hormone, 100 tubes)
OCPL57-TSH (Thyroid stimulating hormone, 500 tubes)
ELSA-TSH-NN (TSH Neonatal)

Ογκολογία

ELSA2-AFP (αlpha fetoprotein)
ELSA-FβHCG (Free β hCG – β chains)
IRMA-HCT (Calcitonin)
ELSA-CA 125II (CA 125)
ELSA-CA 15-3 (CA 15-3)
ELSA-CA 19-9 (CA 19-9)
OCFM07-CA50 (CA 50)
ELSA-CA 72-4 (CA 72-4)
CEA-RIACT (CEA)
CGA-RIACT (Chromogranin A)
ELSA-CYFRA (Cyfra 21-1)
ELSA-NSE (NSE)
PSA-RIACT (PSA total)
FPSA-RIACT (PSA free)
THYRO (Thyroglobulin)

Οστά/Αύξηση

HGH-RIACT (Human Growth Hormone)
IGF1 (IGF1)
OSTEO-RIACT (Osteocalcin)
ELSA-PTH (PTH)

Άλλα

GASK-PR (Gast)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

— Θεραπευτικά Ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα

Θεραπευτικά ραδιοφαρμακευτικά σκευάσματα, που έχουν το πλεονέκτημα να συγκεντρώνονται στις παθογενείς εστίες και να τους αποδίδουν ενέργεια, χωρίς να βλάπτουν τους υγιείς ιστούς και χωρίς να επιβαρύνουν με τοξίνες τον οργανισμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΞΗ
Αρθρώσεις

ERMM-1 (Erbium 169 citrate)
ΥΜΜ-1 (Υttrium 90 citrate)
RE-186-MM-1 (Rhenium 186 sulphide)

Οστά

QUADRAMET (Samarium 153 Lexidronam pentasodium)