Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Τα πρωτότυπα φάρμακα αναπτύσσονται μετά από πολυετή εργαστηριακή και κλινική έρευνα, υπόκεινται σε αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Teysuno Tegafur, Gimeracil, Oteracil Aντινεοπλασματικό φάρμακο PHARMA

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Με τη διάθεση ασφαλών γενοσήμων, αποκτούν πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία, ασθενείς, οι οποίοι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν το πρωτότυπο φάρμακο ενώ εξοικονομούνται σημαντικά κεφάλαια για το εθνικό σύστημα υγείας και απελευθερώνονται πόροι για πιο δαπανηρές θεραπείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Londer Anastrozole Ενδοκρινική θεραπεία Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Gemcipen Gemcitabine Hydrochloride Aντινεοπλασματικό φάρμακο Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Letropen Letrozole Ενδοκρινική θεραπεία Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Ridoca Temozolomide Aντινεοπλασματικό φάρμακο Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Imatinib / Aenorasis Imatinib Ογκολογικό, Αιματολογικό Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (Συσκευασία 100mg)
Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (Συσκευασία 400mg)
Voriconazole / Aenorasis Voriconazole Κατεβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).


ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ

Η εισαγωγή των βιο-ομοειδών στην φαρμακευτική αγορά παγκοσμίως, βελτιώνει την πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες, προσφέρει στην ιατρική κοινότητα τη δυνατότητα να παρέχει οικονομικά αποδοτικές επιλογές, ενώ μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος της θεραπείας και της συνολικής φαρμακευτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DOWNLOAD
Retacrit Epoetin Zeta Φάρμακο κατά της αναιμίας PHARMA
Nivestim Filgrastim Aνοσοδιεγερτικός παράγοντας PHARMA

Τα φάρμακα που αναφέρονται είναι συνταγογραφούμενα και πρέπει η χρήση τους να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας και σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες οδηγίες του φαρμάκου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).