Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εθελοντικά, δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής που αποτυπώνονται σε τρεις βασικούς τομείς :