Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

Γνωστοποίηση από την ΕΝΟΡΑΣΙΣ A.E. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014

Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση της εταιρείας με την επιστημονική κοινότητα.

Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. αποφασίζει να εναρμονιστεί με το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο και θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της https://www.aenorasis.com τις παροχές προς τους ΕΥ συγκεντρωτικά και τις παροχές προς τους ΕΥΦ σε ατομική βάση.


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2022
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2022
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2021
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2021
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2020
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2020
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2019
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2019
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2018
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2018
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2017
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2017
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΥ και ΕΥΦ 2016
Download

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2016
Download