Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

Aptima HPV Test

Το Aptima HPV τεστ της Hologic Inc., ανιχνεύει του τύπους εκείνους του ιού HPV, που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το Aptima στοχεύει στα ογκογονίδια Ε6/Ε7 του mRNA του ιού1. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι ένα τεστ που στοχεύει σε αυτές τις περιοχές του ιού, μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια εάν όντως υπάρχει κίνδυνος η λοίμωξη από τον ιό να εξελιχθεί σε καρκίνο 2,3.

Το Aptima HPV test έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων & Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA, USA) το 2011 για την ανίχνευση 14 τύπων υψηλού κινδύνου HPV και την ταυτοποίηση των τύπων 16, 18/45 4.

Βιβλιογραφία:

1 Aptima® HPV Assay package insert #503789 Rev A 2013.
2 Tinelli A, et al. Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):767-71
3 Cuschieri K, et al. J Med Virol. 2004 May;73(1):65-70
4 Department of Health & Human Services, FDA, P100042, APTIMA HPV Assay

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προϊόντα CLART HPV

Η σειρά προϊόντων CLART HPV τεστ ανιχνεύει και ταυτόχρονα ταυτοποιεί τύπους του ιού HPV, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού, χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου. Η ανίχνευση όλων των τύπων πραγματοποιείται σε ένα μόνο στάδιο.  Η ταξινόμηση τους βασίζεται στο δυναμικό του κάθε τύπου να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή άλλους τύπους καρκίνου (φαρυγγικό, κλπ.) ή όχι.

Η ταυτοποίηση του HPV καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των γυναικών και την αξιολόγηση αυτών που έχουν ήδη εμβολιαστεί και επίσης, χρησιμεύει στον έλεγχο μετά  από θεραπεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σειρά προϊόντων CLART HPV πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 98/79/EC για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προιόντα. Η σειρά CLART HPV διαθέτει τα εξής προϊόντα:

― CLART HPV 4

Ανίχνευση 35 Tύπων: Υψηλού κινδύνου (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68A-68B) Πιθανώς υψηλού κινδύνου (26 53 73 82) και χαμηλού κινδύνου (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89).

Δεν απαιτείται απομόνωση του  DNA.

Πιστοποιημένο για τους ακόλουθους τύπου δειγμάτων: ThinPrep, Στειλεοί, Βιοψίες


― CLART HPV 4S

Ανίχνευση τύπων υψηλού κινδύνου (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68A-68B) συν χαμηλού κινδύνου (6 11).

Δεν απαιτείται απομόνωση του  DNA.

Πιστοποιημένο για τους ακόλουθους τύπου δειγμάτων: ThinPrep, Στειλεοί, Βιοψίες


― CLART HPV 3

Ανίχνευση 49 Tύπων: Υψηλού κινδύνου (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68) χαμηλού κινδύνου (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89) και τύπων μη καθορισμένου κινδύνου (for research only): 34, 64, 67, 69 74, 86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150, 151.

Κατάλληλο για διάφορα συστήματα αυτόματης απομόνωσης.

Μοριακός έλεγχος για τον HPV –Η βέλτιστη λύση

Η σημασία του Mοριακού Τεστ

  • Από όλες τις σύγχρονες τεχνικές προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας η Μοριακή Διερεύνηση του HPV έχει την υψηλότερη αρνητική προγνωστική αξία στην ανίχνευση υψηλόβαθμης βλάβης CIN 1
  • Παρέχει πολύ υψηλότερη ευαισθησία από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για τις αλλοιώσεις CIN2+ (>90%)2,3
  • Το μοριακό τεστ έχει υψηλή αναπαραγωγιμότητα
  • 20% των γυναικών με διαγνωσμένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είχαν αρνητική κυτταρολογική έκθεση4

CLART HPV3 – Επιπλέον Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλο εύρος δειγμάτων (thinprep, στειλεοί, δείγματα μονιμοποιημένα σε φορμόλη ή αιθανόλη και εγκλεισμένα σε παραφίνη)
  • Τριπλός έλεγχος: επιβεβαίωση α) ύπαρξης DNA στδείγμα, β) πολλαπλασιασμού του DNA, γ) επιβεβαίωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των ιών
  • Κλινικά πιστοποιημένο 7,8,9
  • Διαθέτει πιστοποιητικό CE

Οι τύποι του HPV που ταυτοποιεί το CLART HPV3

typoi

Sources:

1. Long term predictive values of cytology and human papillomavirus testing in cervical cancer screening: joint European cohort study BMJ 2008; 337:a1754
2. Cervical cancer screening: on the way to a shift from cytology to full molecular screening, M. G. Dijkstra1,2, P. J. F. Snijders1, M. Arbyn, D. C. Rijkaart1, J. Berkhof and C. J. L. M. Meijer
3. Molecular Diagnostics of Human Papillomavirus, Ashley Arney, MT(ASCP)CM,1 Katie M. Bennett, PhD, MB(ASCP), September 2010 Volume 41 Number 9 LABMEDICINE
4. Screening history of women with cervical cancer: a 6-year study in Aarhus, Denmark, O Ingemann-Hansen, M Lidang, I Niemann, J Dinesen, U Baandrup, H Svanholm and L K Petersen, British Journal of Cancer (2008) 98, 1292–1294. doi:10.1038/sj.bjc.6604293
5. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 May;15(5):908-14.
6. “The Influence of type-specific human papillomavirus infections on the detection of cervical precancer and cancer: A population-based study of opportunistic cervical screening in the united states”. Int J Cancer. 2013 Nov 14. doi: 10.1002/ijc.28605
7. “Clinical Performance of the CLART Human Papillomavirus 2 Assay Compared With the Hybrid Capture 2 Test”. Journal of Medical Virology 83:272-276 (2011)
8. “Prevalence of Human Papillomavirus Infection in Women in Portugal The CLEOPATRE Portugal Study”. Int J Gynecol Cancer 2011;21: 1150Y1158
9. “Patterns of cervical coinfection with multiple human papilloma virus types in a screening population in Denmark”, Goldman B1, Rebolj M, Rygaard C, Preisler S, Ejegod DM, Lynge E, Bonde J. Vaccine, Volume 31, Issue 12, 15 March 2013, Pages 1604-1609, Vaccine. 2013 Mar 15;31(12):1604-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.12.084. Epub 2013 Jan 10


― CLART HPV 2

Ανίχνευση 35 υποτύπων: Υψηλού κινδύνου (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68A-68B) Πιθανώς υψηλού κινδύνου (26 53 73 82) και χαμηλού κινδύνου (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89).

Κατάλληλο για διάφορα συστήματα αυτόματης απομόνωσης

Πιστοποιημένο για τους ακόλουθους τύπου δειγμάτων: ThinPrep, Στειλεοί, Βιοψίες

Sources
1. “Prevalence of HPV Infection among females in the United States”. JAMA. 2007; 297(8):812-81.
2. “High frequency of multiple HPV types in cervical specimens from Danish women”. APMIS 2009, 117: 108-114.
3. “External quality assessment for molecular detection of human papillomaviruses”. Journal of Clinical Virology 48 (2010) 251-254.
4. “Human Papillomavirus 2 Assay Compared With the Hybrid Capture 2 Test”. Journal of Medical Virology 2011 83:272-276 (2011).
5. “Identification of Multiple HPV Types on Spermatozoa from Human Sperm Donors”. PLOS ONE. March 2011, Volume 6, Issue 3, e18095.


Viroactiv HPV test

Το Viroactiv HPV τεστ ανιχνεύει την L1 καψιδιακή πρωτεΐνη του ιού HPV και επιτρέπει με ακρίβεια να προσδιοριστεί αν μία μορφολογική αλλοίωση στο Τεστ Παπανικολάου μιας γυναίκας έχει πιθανότητα να εξελιχθεί σε καρκίνο ή όχι.

Η έκφραση της L1 πρωτεΐνης σχετίζεται άμεσα με την  εξέλιξη των προκαρκινωματωδών αλλοιώσεων σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Το τεστ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις του Τεστ Παπανικολάου, όπου ο κυτταρολόγος διαγιγνώσκει ότι υπάρχουν μορφολογικές αλλοιώσεις τύπου ASCUS, AGUS, LSIL, HSIL, ως προγνωστικός έλεγχος για την εξέλιξη αυτών των αλλοιώσεων.

Βιβλιογραφία
1. Correlation of Immunochemical Detection of HPV L1 Capsid Protein in Pap Smears with Regression of High-Risk HPV Positive Mild/Moderate Dysplasia, H. Griesser, U.Schenck, Analytical and Quantitative Cytology and Histology, Oct 2004
2. Immunocytochemical Detection of Human Papillomavirus High Risk Type L1 Capsid Proteins in LSIL and HSIL As compared with Detection of HPV L1 DNA, P.Melsheimer, Acta Cytologica, 2003


Οι πληροφορίες που αναφέρονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία AENORASIS Α.Ε