Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

CLART STI

To CLART STIs είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας που ανιχνεύει μικροοργανισμoύς, όπως ιούς, βακτήρια, μύκητες και παράσιτα που σχετίζονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας για τους παθογόνους οργανισμούς στόχους. Ανιχνεύει  λοιμώξεις ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών λοιμώξεων.

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Επίσης η τεχνολογία Clinical Arrays επιτρέπει την ανίχνευση πολλαπλών λοιμώξεων, είναι εύκολη στην εφαρμογή της και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι αντικειμενική.

To CLART STIs πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 98/79/EC για τα invitro ιατροτεχνολογικά προιόντα και διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της προαναφερθείσας οδηγίας.


― Μοριακή Διάγνωση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Λοιμώξεων

Η σημασία του Mοριακού Τεστ

 • Διαγνωστικό εργαλείο υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας για τους παθογόνους οργανισμούς στόχους
 • επιβεβαίωση υποψίας μικροοργανισμών που μολύνουν την ουρογεννητική περιοχή
 • ανίχνευση λοιμώξεων και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
 • η συνήθης μέθοδος διάγνωσης (καλλιέργεια) έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία
 • δεν απαιτούνται αυστηρές οδηγίες μεταφοράς του δείγματος
 • μη επεμβατική διαδικασία λήψης του δείγματος, συμπεριλαμβανομένου και του δείγματος ούρων

― Ένα διαγνωστικό τεστ με δυνατότητα ταυτοποίησης πολλαπλών στόχων

 • οικονομικά συμφέρον
 • ταχύτερο
 • δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών λοιμώξεων ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
 • απαιτείται μικρότερη ποσότητα δείγματος
 • επιτρέπει την βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση

― Το CLART STIs ταυτοποιεί τους παρακάτω μικροοργανισμούς: ιούς, βακτήρια, μύκητες και παράσιτα

Bacteria Virus Parasite Fungi
Chlamydia Trachomatis (LGV, NLGV, A-C) HSV1 Trichomonas Vaginalis Candida albicans
Neisseria gonomhoeae HSV2   Candida glabrata
Mycoplasma genitalium     Candida krusei
Mycoplasma hominis     Candida dubliniensis
Ureaplasma parvum     Candida guilemondi
Ureaplasma urealiticum     Candida parapsilosis
Treponema pallidum     Candida tropicalis
Haemophilus ducreyii      

CLART STIs – επιπλέον πλεονεκτήματα

 • Εσωτερικά controls περιέχονται σε κάθε εξέταση
 • δυνατότητα συλλογής από διάφορα δείγματα: ούρα, ενδοκολπικό, ενδοτραχηλικό, ουρηθρικό, πρωκτικό, φαρυγγικό
 • CE marked

Βιβλιογραφία:

1. “Gardnerella, Trichomonas vaginalis, Candida, Chlamydia trachomatis, Mycoplasm hominis and Ureaplasma urealyticum in the genital discharge of symptomatic fertile and asymptomatic infertile women”. Erminia Casari, Antonella Ferrario, Emanuela Morenghi, Alessandro Montanelli. New Microbiologica, 33, 69-76, 2010.
2.“Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2006 – 2015 : breaking the chain of transmission”. WHO
3. “Sexually Transmitted Diseases in the United States, 2008 National Surveillance Data for Chlamydia, Gonorrhea, and Syphilis” CDC.
4.“Mycoplasma genitalium presence, resistance and epidemiology in Greenland” Dionne C. Gesink, Gert Mulvad, Ruth Montgomery-Andersen, Upaluk Poppel, Stephan Montgomery-Andersen, Aka Binzer, Lee Vernich, Gillian Frosst, Flemming Stenz, Elizabeth Rink, Ove Rosing Olsen, Anders Koch and Jørgen Skov Jensen. Int J Circumpolar Health 2012, 71:18203


―  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Τα  Σεξουαλικώς  Μεταδιδόμενα  Νοσήματα  αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Τα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύφιλη, τη γονόρροια, τις  χλαμυδιακές λοιμώξεις,  τον έρπητα των γεννητικών οργάνων, τη βακτηριακή κόλπωση, τις λοιμώξεις από τριχομονάδες, τις λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων, τις ηπατίτιδες και την ιδιαίτερα σημαντική HIV λοίμωξη. Συχνά αντί του όρου Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) χρησιμοποιείται ο όρος  Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ)  για να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν εμφανίζουν  συμπτώματα.

Η πρόληψη της διασποράς των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων προϋποθέτει τροποποίηση συμπεριφοράς, αντιλήψεων, συνηθειών και  πρακτικών.  Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, η πρόληψη και ο έλεγχος βασίζεται στις ακόλουθες στρατηγικές:

Α. Προγράμματα ενημέρωσης,  παρέμβασης και  προαγωγής υγείας,  συμβουλευτική για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλέστερων πρακτικών (συστηματική χρήση προφυλακτικού).

Β. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που περιλαμβάνει:

 • διάγνωση (κλινική/ εργαστηριακή),
 • κατάλληλη θεραπεία,
 • ενημέρωση των σεξουαλικών συντρόφων του/της ασθενούς,
 • δήλωση και καταγραφή κάθε κρούσματος που βρίσκεται υπό επιτήρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Βιβλιογραφία: Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Clart STI:
diagnostics@aenorasis.com


Οι πληροφορίες που αναφέρονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία AENORASIS Α.Ε