Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

THINPREP 2000

Το ThinPrep 2000 είναι ένα σύστημα αυτόματης επίστρωσης κυττάρων σε μονοεπίπεδη (λεπτή) στοιβάδα, το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης. Το σύστημα έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Εγκρίσεως Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α για την αντικατάσταση της συμβατική μεθόδου προετοιμασίας επιχρισμάτων Παπ Τεστ.


― Διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή του δείγματος. Στη συνέχεια το δείγμα μεταφέρεται σε ένα φιαλίδιο, που περιέχει ειδικό διάλυμα για τη μονιμοποίηση και τη διατήρηση των κυττάρων (PreservCyt Solution). Αφού κλειστεί το φιαλίδιο και αναγραφούν τα στοιχεία του ασθενή στο εξωτερικό του, το δείγμα αποστέλλεται για εξέταση στο εργαστήριο.

Στο κυτταρολογικό εργαστήριο το φιαλίδιο τοποθετείται στη συσκευή ThinPrep 2000, όπου κατά το πρώτο στάδιο της ήπιας διασποράς διαχωρίζεται αυτόματα το αίμα, η βλέννη και οι ακαθαρσίες από τα προς διάγνωση κύτταρα ενώ το δείγμα των κυττάρων αναμιγνύεται πλήρως και ομογενοποιείται. Στη συνέχεια, τα κύτταρα συλλέγονται αυτόματα στο φίλτρο TransCyt, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συλλογή των προς διάγνωση κυττάρων. Το μηχάνημα ελέγχει συνεχώς το ρυθμό ροής διαμέσω του φίλτρου κατά τη διαδικασία συλλογής των κυττάρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρουσία των κυττάρων στην αντικειμενοφόρο πλάκα δε θα είναι ούτε πολύ αραιή, ούτε πολύ πυκνή. Στη συνέχεια, ένα λεπτό στρώμα κυττάρων μεταφέρεται στο πλακίδιο σε έναν προκαθορισμένο κύκλο διαμέτρου 20 mm και το slide τοποθετείται αυτόματα σε ένα φιαλίδιο που περιέχει σταθεροποιητικό διάλυμα (αιθυλική αλκοόλη).


― Λειτουργία ThinPrep 2000

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής ThinPrep 2000 βασίζεται σε ένα εξελιγμένο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, ευρεσιτεχνία της Hologic Inc., όπου χρησιμοποιούνται αρχές ηλεκτροχημείας, αρχές συστημάτων αερίων και ρευστών, οι φυσικές ιδιότητες επικόλλησης των κυττάρων και οι ιδιότητες  του φίλτρου TransCyt, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των μορφολογικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων σε κάθε ακολουθία προετοιμασίας του επιχρίσματος.


― Αυτοματοποιημένη Τεχνική

Χάρη στην εξελιγμένη αυτοματοποιημένη τεχνική της συσκευής ThinPrep, η οποίαελέγχεται ηλεκτρονικά από το λογισμικό του συστήματος, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει υπερκορεσμός του φίλτρου και κατά συνέπεια αλληλοεπικάλυψη κυττάρων. Επιπλέον, επειδή με την τεχνική αυτή διατηρείται το απαραίτητο για τη διάγνωση υπόστρωμα (πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, τμήματα βλέννης μικρότερα των 8μm, τμήματα νεκροβιωτικού υλικού μικρότερα των 8μm) τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετική θέση από ότι τα κύτταρα, αποφεύγεται ο κίνδυνος να χαθούν συνοδά χαρακτηριστικά που οδηγούν στην ορθή τελική διάγνωση.
Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται ο απαραίτητος αριθμός πολυμορφοπύρηνων και λεμφοκυττάρων και αναγνωρίζονται ευκρινώς όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες της φλεγμονής (όπως βακτηρίδια, κόκκοι, μύκητες, τριχομονάδες, canderela vaginalis, κολποβακτηρίδια, κλπ.). Επίσης, είναι εφικτή η εφαρμογή ειδικών χρώσεων. Επιπλέον, είναι δυνατή η εφαρμογή μοριακών τεχνικών για ανίχνευση και τυποποίηση παθογόνων μικροοργανισμών.


― Επιπλέον χαρακτηριστικά

Η συσκευή κυτταρολογίας υγρής φάσης ThinPrep 2000 έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται γυναικολογικά και μη γυναικολογικά δείγματα, δηλαδή υλικά παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνης, επιπολής και εν τω βάθει οργάνων, υλικά βρογχοσκοπήσεων, γαστροσκοπήσεων, lavage, υγρά  (περιτοναϊκά, πλευριτικά, εκπλύσεων δουγλασίου κλπ.), ΕΝΥ, κλπ.  Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για κάθε υλικό. Το κυρίως μενού της συσκευής περιλαμβάνει 4 διαφορετικές επιλογές ανάλογα με το υλικό που τοποθετείται στη συσκευή. Υπάρχει επιλογή για  1.  δείγματα  πτωχής κυτταρικότητας, 2.  υγρά  και FNAs, 3. βλεννώδη δείγματα  και  4. γυναικολογικά δείγματα.


THINPREP 5000

Η συσκευή ThinPrep 5000, σχεδιασμένη σύμφωνα με την τεχνολογία ThinPrep, χρησιμοποιεί εξελιγμένο αυτοματισμό για την προετοιμασία κυτταρολογικών δειγμάτων με μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.


Έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για δείγματα Παπ Τεστ, και δείγματα Γενικής Κυτταρολογίας.

Πρόκειται για ένα σύστημα που απαιτεί πολύ μικρή συμμετοχή του χρήστη, γιατί μειώνει πάρα πολύ το χρόνο απασχόλησης του, αλλά και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα, που συνδέονται με τη χρήση χειροκίνητων συσκευών.

Έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται έως και 20 δείγματα τη φόρα σε 45 λεπτά. Μπορεί να επεξεργαστεί ένα επείγον δείγμα, απλά διακόπτοντας τη λειτουργία του.

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης του δείγματος (φιαλιδίου) με το φίλτρο και το πλακίδιο επιτηρώντας έτσι εάν η αλυσίδα επεξεργασίας του δείγματος είναι ασφαλής.