Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

CLART PNEUMOVIR

Το CLART PneumoVir είναι μία μέθοδος μοριακής βιολογίας που ανιχνεύει την παρουσία ιών που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις: Resp Syncytial Virus A+B, Rhinovirus , Parainfluenza virus 1+2+3+4, Metapneumovirus, Influenza virus A +Β+C, Enterovirus,  Coronavirus, Type 229, Bocavirus, Adenovirus και σε ορισμένες περιπτώσεις (εάν ενεργοποιηθούν τα ειδικά μόρια ανιχνευτές)  ταυτοποιεί και τους ακόλουθους  αναπνευστικούς ιούς: Influenza virus H1N1+H3N2, Metapneumovirus A+B, Parainfluenza virus 4A+4B. Η ανίχνευση του ιού γίνεται  με πολλαπλασιασμό συγκεκριμένης αλληλουχίας του γονιδιώματος  του ιού με την τεχνική PCR (polymerase chain reaction).

Η ανίχνευση του προϊόντος  πολλαπλασιασμού πραγματοποιείται με τη χρήση μίας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας:  CLART (Clinical Array Technology). Η πλατφόρμα βασίζεται σε μικροσυστοιχίες μικρής πυκνότητας  τοποθετημένες στον πυθμένα μικροφιαλιδίου.

Τα πλεονεκτήματα της μοριακής μεθόδου είναι:

  • Μεγάλη Ευαισθησία: ανίχνευση 1 μορίου – στόχου
  • Μεγάλη Ειδικότητα: φύση των νουκλεϊκών οξέων
  • Ταχύτατος χρόνος: λίγες ώρες
  • Ανίχνευση παθογόνου ακόμα και σε χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας
  • Ανίχνευση «δύσκολων» μικροοργανισμών (π.χ. Influenza C, Parainfuenza 4a, Parainfluenza 4b, Rhinovirus, Echovirus, Metapneumovirus A, Metapneumovirus B, Bocavirus).

Επίσης η τεχνολογία Clinical Arrays επιτρέπει την ανίχνευση πολλαπλών λοιμώξεων, είναι εύκολη στην εφαρμογή της και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι αντικειμενική.


―  Οι πνευμονοϊοί & οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

Οι πνευμονοϊοί μπορούν να προσβάλλουν κάθε ηλικία αλλά κυρίως τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Πολλοί από αυτούς τους ιούς είναι εποχικοί και συνήθως κυκλοφορούν κατά τους χειμερινούς μήνες. Μεταδίδονται με τα  σταγονίδια ή  με τις ρινικές εκκρίσεις.

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού προσβάλλουν διάφορα σημεία του αναπνευστικού σωλήνα από την κοιλότητα της μύτης έως τους πνεύμονες.  Κυρίως προκαλούν τις εξής ασθένειες:

  • Κοινό κρυολόγημα
  • Γρίπη
  • Φαρυγγίτιδα & λαρυγγίτιδα
  • Τραχειίτιδα
  • Βρογχιολίτιδα & βρογχίτιδα

Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού σωλήνα είναι: κοινό κρυολόγημα, ιγμορίτιδα, φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα.

Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού σωλήνα είναι: Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ARDS), Σύνδρομο παιδικής αναπνευστικής ανεπάρκειας (IRDS), άσθμα, εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονία.


―  Οι ιοί που προκαλούν λοίμωξη του αναπνευστικού σωλήνα είναι:

VIRUSES FREQUENCY
Rhinovirus 30 – 50%
Coronavirus 10 – 15%
Influenza 5 – 15%
Parainfluenza 5%
RSV 5%
Adenovirus 5%
Enterovirus 5%
Metapneumovirus 15%
Bocavirus 20%


―  
Οι ιοί του αναπνευστικού και τα συμπτώματα που προκαλούν:

Rhinitis Rhinovirus
Coronavirus
RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Adenovirus
Enteroviruses
Coughing
Abundant nasal congestion
No temperature
Rhinofaryngitis RSV
Influenza A y B
Adenoviruses
Rhinovirus
Sneezes
Abundant nasal congestion
Pharyngeal inflammation (Sore throat)
Coughing
Temperature (in occasions)
Laryngitis (faringoamigiti) Parainfluenza
Enteroviruses
Adenovirus
Rhinovirus
Pharyngeal inflammation (Sore throat)
Temperature
Laryngitis RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Rhinovirus
Coughing
Hoarseness or loss of voice
Noisy Inspirations
Temperature
Tracheo-bronchitis RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Adenoviruses
Coughing
Snore
Temperature
Bronchitis RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Coronavirus
Whistles
Dyspnoea
Temperature
Broncho-pneumonitis RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Whistles
Alveolal Crepitations
Dyspnoea
Temperature
Pneumonia Coronavirus
RSV
Influenza A y B
Parainfluenza
Adenovirus
Alveolal Crepitations
Dyspnoea
Temperature

Βιβλιογραφία: http://www.nhs.uk/conditions/Respiratory-tract-infection/Pages/Introduction.aspx


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CLART PneumoVir:
diagnostics@aenorasis.com


Οι πληροφορίες που αναφέρονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία AENORASIS Α.Ε