Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs) της Aenorasis αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εταιρείας και των Κανονιστικών Αρχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, και είναι εξαιρετικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας καθώς διασφαλίζει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων οδηγιών


Το τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων στελεχώνεται από ειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση του αντικειμένου και:

  • Φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, που ορίζουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την κατάθεση των σχετικών φακέλων προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των φαρμακευτικών και ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του ρυθμιστικού πλαισίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους (κατάθεση τροποποιήσεων, ανανεώσεων κτλ), ενώ παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τη γρήγορη και ομαλή έκβαση των κανονιστικών υποθέσεων
  • Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και παραγωγή της συσκευασίας του προϊόντος, του προωθητικού/ συνοδευτικού υλικού και των οδηγιών προς το χρήστη
  • Ασχολείται με θέματα τιμών με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και θέματα επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων:

phone-icon210 6136332

 

Mail-iconregulatory@aenorasis.com