Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

Γνωστοποίηση από την ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ παροχών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (κεφάλαιο 4: «Διατάξεις για τις σχέσεις ΦΕΕΑ», άρθρο 29: «Διαφάνεια»)

Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. με τις Ενώσεις Ασθενών (ΕΑ) καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση της εταιρείας με τις ενώσεις τους.

Η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. αποφασίζει να εναρμονιστεί με το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο και θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της https://www.aenorasis.com τις παροχές προς τους ΕΑ συγκεντρωτικά.


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΑ 2023
Download

ΕΑ – Μεθοδολογικό Σημείωμα 2023
Download


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών σε ΕΑ 2021
Download

ΕΑ – Μεθοδολογικό Σημείωμα 2021
Download